Per 30 november gaan we voor de dinsdagavond weer tijdelijk over naar de digitale trainingen. Deze trainingen (komen te) staan op de website en in de app groep ‘KR virtual training’. 
De zaterdagtrainingen gaan wel gewoon door (met natuurlijk bij klachten blijf thuis, de 1,5 m en de hygieneregels).