Bijzondere leden
  • Cor, ere-lid
  • Gerrit, lid van verdienste
  • Lenard, lid van verdienste
  • Rieja, lid van verdienste
Gewone leden
Nordik-walkers